بازسازی منزل

هزینه بازسازی خانه به طور متوسط چقدر است؟

هزینه بازسازی خانه به طور متوسط چقدر است؟ در بسیاری از کشورهای دنیا عمر مفید ساختمان‌ها بیش از 80 سال برآورد شده ولی با توجه به ساخت و سازهای اخیر، بسیاری از ساختمان های مسکونی شهر تهران در زمان کوتاه‌تری نیاز به بازسازی دارند. هزینه بازسازی خانه به لحاظ اقتصادی از هزینه ساخت بنا کمتر […]