آبنما کامپوزیتی

آبنما کامپوزیتی کوزه ای

آبنما کامپوزیتی کوزه ای آبنما کامپوزیتی کوزه ای : آبنما کامپوزیتی کوزه دار یکی از مدل های مختلف آبنما می باشد، این نوع آبنما از جنس فایبرگلاس درست می‌شود، در ادامه نمونه هایی از آبنما خاص کامپوزیتی را مشاهده خواهید کرد. این نوع آبنما از مزایای بسیاری همچون سبک بودن و قابل جابجایی را می […]

آبنما کامپوزیتی کتیبه ای

آبنما کامپوزیتی کتیبه ای

آبنما کامپوزیتی کتیبه ای آبنما کامپوزیتی کتیبه ای : آبنما کامپوزیتی ستونی کتیبه یکی از مدل های مختلف آبنما می باشد، این نوع آبنما از جنس فایبرگلاس درست می‌شود، در ادامه نمونه هایی از آبنما ستونی کامپوزیتی را مشاهده خواهید کرد. این نوع آبنما از مزایای بسیاری همچون سبک بودن و قابل جابجایی را می […]

آبنما کامپوزیتی تلفیقی

آبنما کامپوزیتی تلفیقی

آبنما کامپوزیتی تلفیقی آبنما کامپوزیتی تلفیقی : آبنما کامپوزیتی ترکیبی یکی از مدل های مختلف آبنما می باشد، این نوع آبنما از جنس فایبرگلاس درست می‌شود، در ادامه نمونه هایی از آبنما تلفیقی کامپوزیتی را مشاهده خواهید کرد. این نوع آبنما از مزایای بسیاری همچون سبک بودن و قابل جابجایی را می توان نام برد. […]

آبنما کامپوزیتی مجسمه ای

آبنما کامپوزیتی مجسمه ای

آبنما کامپوزیتی مجسمه ای آبنما کامپوزیتی آبنما کامپوزیتی مجسمه ای یکی از مدل های مختلف آبنما می باشد، این نوع آبنما از جنس فایبرگلاس درست می‌شود، در ادامه نمونه هایی از آبنما مجسمه ای کامپوزیتی را مشاهده خواهید کرد. این نوع آبنما از مزایای بسیاری همچون سبک بودن و قابل جابجایی را می توان نام […]

آبنما کامپوزیتی کاسه ای

آبنما کامپوزیتی کاسه ای

آبنما کامپوزیتی مدل کاسه ای   آبنما کامپوزیتی کاسه ای یکی از انواع مختلف آبنما می باشد، این نوع آبنما از جنس فایبرگلاس درست می‌شود، در ادامه نمونه هایی از آبنما کامپوزیتی مدل کاسه ای را مشاهده خواهید کرد. این نوع آبنما از مزایای بسیاری همچون سبک بودن و قابل جابجایی را می توان نام […]

آبنما کامپوزیتی ستونی

آبنما کامپوزیتی مدل ستونی

آبنما کامپوزیتی مدل ستونی آبنما کامپوزیتی ستونی یکی دیگر از انواع آبنما کامپوزیتی می باشد، این آبنما با تنوع رنگ و اندازه ای که دارد، قابل استفاده در محل‌های گوناگون از جمله تراس و لابی می باشد. این محصول ساخت کشور ایران است و استفاده از این محصول به نفع اقتصاد کشورمان است. آبنما طبق […]

آبنما کامپوزیتی

آبنما کامپوزیتی

آبنما کامپوزیتی آبنما کامپوزیتی یکی از انواع مختلف آبنما می باشد، این نوع آبنما از جنس فایبرگلاس درست می‌شود، در ادامه نمونه هایی از آبنما صخره سازی کامپوزیتی را مشاهده خواهید کرد. این نوع آبنما از مزایای بسیاری همچون سبک بودن و قابل جابجایی را می توان نام برد. این آبنما با این همه مزایای […]