آبنما گردابی استوانه ای

آبنما گردابی استوانه ای

آبنما گردابی استوانه ای آبنما گردابی استوانه ای یک آبنمای جذاب دکوراتیو می‌باشد که با ایجاد حرکات بسیار جذاب گریز از مرکز آب و رفتار دایره ای شکل و دورانی آب جذابیت و هیجانی فوق العاده را به محیط شما می افزاید. آبنمای گردابی از یک استوانه به قطر ۴۰ سانتی متر و مخزنی به […]

آبنما گردابی

آبنما گردابی

آبنما گردابی آبنما گردابی یک آبنمای جذاب دکوراتیو میباشد که با ایجاد حرکات بسیار جذاب گریز از مرکز آب و رفتار دایره ای شکل و دورانی آب جذابیت و هیجانی فوق العاده را به محیط شما می افزاید. آبنمای گردابی از یک استوانه به قطر ۴۰ سانتی متر و مخزنی به قطر ۶۰ سانتی متر […]