آکواریوم اصفهان

اولین تونل آکواریوم ایران

اولین آکواریوم تونلی ایران – اوشناریوم ایران در اصفهان    اوشناریوم اصفهان اولین تونل آکواریوم ایران آکواریوم اصفهان : دریاها و اقیانوس‌ها همواره به عنوان زیستگاهی عظیم برای انواع ماهی‌ها و دیگر موجودات دریایی مورد توجه انسان‌ها بوده است، از طرفی دیدن تمام موجودات و آبزیان برای انسان‌ها امری غیرممکن می‌باشد. از این جهت اوشناریوم ها ساخته می‌شوند […]