مصاحبه رادیو جوان با مصطفی پورمرتضوی

مصاحبه رادیو جوان با مدیرعامل هلدینگ زندگی رنگی

مصاحبه رادیو جوان با مدیرعامل هلدینگ زندگی رنگی درود بر شما همراهان عزیز مصاحبه رادیو جوان با آقای مصطفی پورمرتضوی امروز سرکار خانم شیما شیرازی، مجری توانمند و خوش صدای رادیو جوان به دفتر ما تشریف آورده و با آقای مهندس پورمرتضوی مدیرعامل محترم زندگی رنگی مصاحبه ای را داشتند. موضع این مصاحبه : درمورد […]