محوطه سازی

محوطه سازی   امروزه یکی از معضلات بزرگ شهرها پدیده آلودگی هوا می‌باشد که یکی از راه‌های مقابله با این آلودگی‌ها در نظر داشتن و بوجود آوردن محوطه فضایی سبز در اطراف و پشت بام منزل یا محل کار خود می باشد. که این امر باعث جذب آلودگی هوا و درنتیجه خارج کردن اکسیژن از […]