میدکس2016

بازدید از نمایشگاه خانه مدرن سال 94

بازدید از نمایشگاه خانه مدرن سال 94 با درود خدمت شما همراهان همیشگی در روز سه شنبه مورخ 94/10/22، مدیرعامل محترم هلدینگ زندگی رنگی به دعوت از چند تن از همکاران حوزه دکوراسیون از نمایشگاه خانه مدرن و معماری داخلی بازدید کردند. واحد روابط عمومی هلدینگ زندگی رنگی